Herlev Ringvej 2C, 1. tv, 2730 Herlev
Kontakt os: 44503222

Dystoni og øvrige neurologiske sygdomme

Dystoni og øvrige neurologiske sygdomme

Både en almindelig og en højt specialiseret klinik

Klinikken er en neurologisk speciallægeklinik (tidligere "Neurolog Michael Møller"), som med henvisning fra egen læge tilbyder udredning og behandling af neurologiske sygdomme på lige fod med landets øvrige 39 neurologiske klinikker. Udover at være en almindelig neurologisk klinik, er klinikken desuden et højt specialiseret behandlingssted for dystoni (tilstande med muskeloveraktivitet såsom torticollis) med særligt fokus på ultralydsvejledte indsprøjtninger med muskelafslappende medicin. Klinikken har med virkning fra april 2024 indgået aftale med regionerne om at varetage udredning og behandling af dystoni og hemifaciale spasmer(muskeltrækninger i ansigtet) via det udvidede frie sygehusvalg og ”ret til hurtig udredning”. Ved dystoni har du ret til via sygesikringen at blive undersøgt og behandlet i Klinik for dystoni, spasticitet og anden neurologi, hvis ventetiden på offentligt sygehus overstiger to måneder. Nogle patienter venter flere år på at kunne få behandling i sygehusregi.

Klinikken arbejder ihærdigt på at lave en aftale via sygesikringen om at varetage behandling af spasticitet på lige fod med hospitalsafdelinger. For nuværende er der typisk flere års ventetid på at opstarte behandling for spasticitet. Det drejer sig blandt andet om patienter, som har fået en spastisk lammelse efter en blodprop i hjernen. Klinikken håber at kunne indgå en aftale i løbet af nogle måneder. Der forventes afklaring i slutningen af 2024 eller starten af 2025.  

Udover specialfunktionen med dystoni (og hemifaciale spasmer) tilbyder klinikken udredning for og behandling af en lang række neurologiske sygdomme. Det kan f.eks. dreje sig om hovedpine, problemer med motorikken og føleforstyrrelser. Der er mange patienter med migræne og Parkinsons sygdom. Udredningen tager udgangspunkt i sygehistorien og en række neurologiske tests, som udføres umiddelbart i forbindelse med første fremmøde. Nogle gange vil der være behov for yderligere i form af f.eks. scanning. 

 

 

Klinikinformation

Telefontid kl. 9-11 mandag til onsdag

 • Mandag, tirsdag og det meste af onsdag er klinikken åben for patienter henvist af egen læge til undersøgelse og behandling af en bred vifte af problemstillinger. Torsdag og fredag er klinikken lukket for almindelige sygesikringspatienter, og der er i stedet åben for patienter med muskeloveraktivitet såsom dystoni. Klinikken har desuden en del "ud af huset aktiviteter" som f.eks. behandling af dystoni på Rigshospitalet og supervision og undervisning i ultralydsvejledt behandling af dystoni og spasticitet med botulinumtoksin rundt omkring i Danmark. Disse aktiviteter gør, at der en del dage ikke er nogen til stede i klinikken i Herlev. 
 • Har du dystoni eller hemifaciale spasmer og ønsker du at gøre brug af Danske Regioners aftale med klinikken jævnfør reglerne om udvidet frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning, kan det være en god ide at kontakte patientvejledningen i din region. 
 • Ønsker du at melde afbud, eller har andre informationer til klinikken udenfor klinikkens telefontid, kan du skrive en mail til info@neurolog.nu - Bemærk at det er ikke en sikker mail, så der bør ikke fremgå personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer. 
 • Sene eftermiddagstider og aftentider er forbeholdt patienter, som allerede har et forløb i klinikken, og disse tider tilbydes således ikke nye patienter. De sene tider anvendes til kontroltider og er primært forbeholdt dem, som har svært ved at komme i almindelig arbejdstid. 

 

På hjemmesiden sundhed.dk kan du under søgemaskinen find behandler finde navne, adresser, telefonnumre og ventetider for første konsultation for alle privatpraktiserende neurologer i Danmark. 

Telefontider

Mandag
Kl. 9-11
Tirsdag
Kl. 9-11
Onsdag
Kl. 9-11

Åbningstider

Mandag
Kl. 07:20-16:00
Tirsdag
Kl. 07:20 - 19:00
Onsdag
Kl. 07:20 - 12:00
Torsdag
Åben efter aftale - dystoni mm.
Fredag
Åben efter aftale - dystoni mm.

Hvem er vi

Michael Møller

Michael Møller

Speciallæge i neurologi

Michael Møller blev læge i 2003, og har siden 2014 været speciallæge i neurologi.  I 2023 overtog han den neurologiske speciallægepraksis efter Troels Sørensen.

Michael Møller har arbejdet på en række neurologiske afdelinger og har beskæftiget sig med mange områder inden for neurologien, men har en særlig spidskompetence inden for behandling af tilstande med muskeloveraktivitet såsom dystoni og spasticitet. Forud for etablering i speciallægepraksis var han gennem 6 år ansat som overlæge på Rigshospitalet inden for netop dette felt. Forinden arbejdede han med samme område på Roskilde Sygehus og Bispebjerg Hospital. Gennem i alt 12 år har han arbejdet inden for feltet og har noget i retning af 6000 behandlinger med botulinum toksin bag sig.

Klinikken holder lukket en del dage, men har fast åben mandag til onsdag. De mange lukkedage skyldes, at Michael Møller fortsat har behandlingsdage på Rigshospitalet, at han har en rådgivende funktion i forhold til danske hospitalsafdelinger, som varetager behandling af dystoni og spasticitet, at han i forskellige sammenhænge underviser og at han er involveret i forskellige projekter, udarbejdelse af faglige vejledninger med mere.

Medlem af følgende faglige selskaber:

 • Danske Nervelægers Organisation
 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Dansk Hovedpine Selskab
 • Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser 
Læs mere →
Jeanet Vilhelmsen

Jeanet Vilhelmsen

Sekretær/assistent

Jeanet Vilhelmsen har arbejdet inden for neurologien i mange år. Hun arbejder på deltid i klinikken, idet hun også er ansat på Rigshospitalet, hvor hun i gennem mange år har arbejdet med en lang række neurologiske patienter, men i særlig grad patienter med spasticitet, dystoni, Parkinsons sygdom og forskellige smertetilstande. 

Jeanet Vilhelmsen er med i styregruppen for SkanDySpas – Skandinavisk Uddannelsesselskab for Dystoni og Spasticitetsbehandling, som er et internationalt initiativ for at udbrede kendskabet og kompetencerne, hvad angår behandling af muskeloveraktivitet.

 

Læs mere →

Lægevejen

Du kan se en video med en gennemgang af Lægevejen her: Om lægevejen.dk

Lægevejen.dk kan benyttes til receptfornyelser og email-konsultationer, men vi tilbyder ikke tidsbestilling via internettet. Email-konsultationer og receptfornyelser via lægevejen.dk kræver, at du har et forløb i klinikken og at du er tilmeldt lægevejen. Recept vil typisk kunne fornyes hurtigere telefonisk fremfor skriftlig kontakt. 

Email-konsultationer er kun egnet til korte spørgsmål, der kan besvares kort.

Det er ikke tilladt at sende emails med personhenførbare oplysninger i almindelige emails, men vælger du at sende en email til os på info@neurolog.nu skal du huske at angive navn og fødselsdag på den person, det handler om, og vi vil svare via lægevejen.dk

VIGTIGT!! Henvendelser vedrørende akut sygdom, kan ikke finde sted via Lægevejen.dk. Du bør i stedet ringe til din læge.

Sygdomme

Dystoni er en bevægeforstyrrelse med muskelsammentrækninger som typisk giver anledning til vridende bevægelser og abnorme stillinger.

Dystoni forekommer i forskellige former og inddrager hos nogle kun ganske få muskler, mens der hos andre er udbredt involvering. Langt den hyppigste form er cervikal dystoni, som er dystoni lokaliseret til nakke- og halsmuskler. Ifølge Dystoniforeningen er op mod 1500 danskere berørt af denne dystoniform. Ofte bruges betegnelsen torticollis synonymt med cervikal dystoni, hvilket dog ikke er helt korrekt, idet torticollis blot refererer til drejning i selve halshvirvelsøjlen (der kan f.eks i stedet være tale om en hældning til siden).  

Ved cervikal dystoni ses symptomer i form af hæmmet bevægelighed og smerter. Mange kan helt eller delvist indtage en normal stilling af hovedet ved kompensatorisk at spænde op i de muskler som ikke direkte er påvirkede af dystonien. At skulle anstrenge sig for at holde hovedet på plads medfører øget trætbarhed. Forekomsten af søvnproblemer, angst og depression er øget. Ofte møder folk med dystoni ikke megen forståelse fra omgivelserne, for det kan være svært at sætte sig ind i, hvor invaliderende tilstanden er. I kraft af behandlingen med indsprøjtninger kan mange opnå langt over en halvering af symptomerne. Udspændingsøvelser hjælper ofte, hvorimod massage hos hovedparten blot forværrer dystonien. Takket være behandlingen kan mange med cervical dystoni bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Der er forskellige ”religioner” med hensyn til botulinumtoksin-behandling af cervikal dystoni (torticollis). Behandlingsprincipperne varierer fra hospital til hospital.

Her i klinikken er arbejdsgangen den, at der laves en bevægelsesanalyse, som danner grundlaget for udvælgelsen af hvilke muskler, som skal behandles. Ved selve behandlingen anvendes såvel ultralydsscanning såvel som elektromyografi (apparat som måler muskelspænding). Påvisning af megen aktivitet ved elektromyografi peger i retning af, at pågældende muskel er væsentligt involveret i dystonien, og erfaringsmæssigt kan en sådan muskel behandles med høj dosering med ringe risiko for, at virkningen bliver for kraftig. Omvendt bør en lav aktivitet vurderet ved elektromyografi føre til en vis forsigtighed med hensyn til dosering. Aktiviteten bruges til at justere den foreløbige behandlingsplan, som er lagt på baggrund af bevægelsesanalysen, og det er denne analyse, vi tillægger den primære vægt. Det journalføres nøje i hvilke muskellag, medicinen indsprøjtes, og registreringen bidrager til, at man hos den enkelte patient kan finjustere behandlingen over tid. Denne registrering muliggør, at man har mulighed for at give samme behandling næste gang i tilfælde af, at der har været rigtig god effekt.  

På nogle behandlingssteder behandles udelukkende på baggrund af aktiviteten bedømt ved elektromyografi og bevægelsesanalyse og identificering af de enkelte muskellag ved ultralydsscanning udelades. Andre steder fokuseres på bevægelsesanalyse og scanning. Det er dels et spørgsmål om ”religion” og dels et spørgsmål om ressourcer.

Her i klinikken er det ved behandling af dystoni en fast rutine, at bevægelsesanalyse, ultralydsscanning og elektromyografi kombineres, hvilket ikke er et tilbud, som generelt kan tilbydes. 

Der gives det samme behandlingstilbud i Klinik for dystoni, spasticitet og anden neurologi i Herlev som i Klinik for Bevægeforstyrrelser på Rigshospitalet, hvor Michael Møller også behandler patienter med dystoni. 

Er botulinum toksin sikkert?

Behandlingen med botulinumtoksin tåles generelt godt. Bivirkninger kan opstå og er primært relateret til forkert muskeludvælgelse/teknik ved indsprøjtning eller for høj dosering. Risikoen for bivirkninger hænger nøje sammen med behandlerens erfaring. Michael Møller har 12 års erfaring med behandlingerne og mere end 6000 behandlinger bag sig.

Eventuelle bivirkninger skyldes i de fleste tilfælde for kraftig muskelafslappende virkning. Ved behandling af nakkemuskler kan hovedet komme til at virke generende tungt og ved behandling fortil på halsen kan optræde synkebesvær i typisk mild grad (optræder stort set aldrig ved erfarne behandlere). I ansigtet kan der f.eks. opstå hængende mundvig eller et hængende øjenlåg. Ved for kraftig svækkelse af muskelkraften i en arm eller et ben kan førligheden påvirkes, således at det f.eks. kan blive sværere at bære noget eller det kan blive sværere at gå. Typisk er sådanne bivirkninger kun til stede i de to til fire uger, hvor effekten af medicinen er kraftigst. 

Selve indsprøjtningerne kan give anledning til mindre blødninger i musklerne. Det kan give smerter og bevægeindskrænkning, og nogle gange kan det kan vare nogle dage, før ubehaget er helt væk. Det udgør sjældent noget større problem.

Infektion og allergisk reaktion kan teoretisk opstå, men hverken vi eller andre behandlere i ind- og udland, som vi har drøftet dette med, har været ude for det.  

Ved meget høj dosering kan der undertiden i dagene efter indsprøjtningerne optræde lette influenzaagtige symptomer. 

Hemifaciale spasmer er en tilstand med små ufrivillige sammentrækninger i den ene side af ansigtet, som i de fleste tilfælde primært forekommer ved øjet.

I en række tilfælde vides ikke hvorfor tilstanden er opstået. Det kan opstå fordi facialisnerven, som forsyner ansigtets små musker, bliver irriteret af et blodkar, som ligger lige op ad nerven. Det kan også skyldes, at nerven er blevet overfølsom efter en tidligere ansigtslammelse. Hemifaciale spasmer er lette er behandle med overfladiske indsprøjtninger med botulinum toksin i ganske lav dosering, og typisk opnås næsten fuld symptomfrihed.   

Blefarospasmer er ufrivillige spasmer i muskulaturen omkring øjnene. Bleparospasmer kan optræde som et isoleret fænomen uden at anden sygdom kan påvises. Andre gange er blefarospasmer led i en anden sygdom. Ofte afhjælpes blefarospasmer godt af botulinumtoksin. 

NB: for nuværende kan klinikken ikke tilbyde indsprøjtninger med botulinum toksin via sygesikringen i forbindelse med spasticitet. Der arbejdes på en aftale således, at patienter med spasticitet og dystoni bliver ligestillede. Klinikken forventer at kunne indgå aftale med Region Hovedstaden/Danske Regioner inden for nogle måneder.  

En hyppig årsag til spasticitet er apopleksi, det vil sige blodprop eller blødning i hjernen. Der er dog en lang række øvrige neurologiske sygdomme, som kan være udløsende.

Efter apopleksi vil op mod hver tredje udvikle spasticitet, men dog kun ca. 12% i invaliderende grad. Spasticitet kan vise sig på mange måder. Nogle patienter har en konstant muskelspænding. Hos andre optræder spasticiteten ved hurtige bevægelser eller ved ganske bestemte aktiviteter

Der kan være en række grunde til at behandle spasticitet medikamentelt. 

 • Ofte opnås via den muskelafslappende virkning en god smertestillende effekt, og dette er den hyppigste grund til at give indsprøjtningerne.  
 • Bedring af funktion. Eksempelvis opnår en del en bedre håndfunktion ved at de muskler, som bøjer albuen, svækkes, således at det bliver lettere at række ud efter ting. En bedre funktion af hånden kan desuden ofte opnås ved at dæmpe spasticiteten i de muskler, som bøjer fingrene. En bedre gangfunktion kan opnås ved, at en abnorm fodstilling rettes op, eller ved at en spastisk lårmuskel behandles, så det bliver lettere at bøje knæet. Undertiden øges gangdistance og ganghastighed.  
 • Bedring af hygiejne. Spasticiteten kan bevirke, at det er svært at få adgang til håndflade, armhule eller skridtet, hvilket er en hyppig årsag til svamp, sår og lugtgener. At hygiejne gøres lettere, kan betyde meget i dagligdagen for såvel den enkelte som for omgivelserne.  
 • På- og afklædning kan blive lettere. 
 • Forbedret søvn på grund af afhjælpning af natlige spasmer og mulighed for bedre lejring.  

Behandling med piller kan dæmpe spasticitet og ofte bruges indsprøjtninger og piller i kombination. Indsprøjtninger har en meget lokal effekt, hvorimod piller påvirker hele kroppen. Ofte har piller kun en beskeden effekt i denne sammenhæng, og generelt er der mange bivirkninger.

Ofte bruges indsprøjtninger og piller i kombination. Indsprøjtningerne har en meget lokal effekt, hvorimod piller påvirker hele kroppen. Fysioterapi kan have en dæmpende effekt på spasticiteten, og sammen med botulinum toksin kan fysioterapi og herunder eventuel brug af skinner forebygge udvikling af kontrakturer (indskrænket bevægelighed grundet skrumpning af bindevæv i relation til led). I en del tilfælde kan kirurgiske indgreb afhjælpe spasticitet. Langt hyppigst er en såkaldt achillesseneforlængelse, som er et mindre ortopædkirurgisk indgreb. En ganske lille undergruppe kan hjælpes af forskellige neurokirurgiske tiltag. Således er flere lægelige specialer involveret ved nogle af patienterne.

Er botulinum toksin sikkert?

Behandlingen med botulinumtoksin tåles generelt godt. Bivirkninger kan opstå og er primært relateret til forkert muskeludvælgelse/teknik ved indsprøjtning eller for høj dosering. Risikoen for bivirkninger hænger nøje sammen med behandlerens erfaring. Michael Møller har 12 års erfaring med behandlingerne og mere end 6000 behandlinger bag sig.

Eventuelle bivirkninger skyldes i de fleste tilfælde for kraftig muskelafslappende virkning. Ved behandling af nakkemuskler kan hovedet komme til at virke generende tungt og ved behandling fortil på halsen kan optræde synkebesvær i typisk mild grad (optræder stort set aldrig ved erfarne behandlere). I ansigtet kan der f.eks. opstå hængende mundvig eller et hængende øjenlåg. Ved for kraftig svækkelse af muskelkraften i en arm eller et ben kan førligheden påvirkes, således at det f.eks. kan blive sværere at bære noget eller det kan blive sværere at gå. Typisk er sådanne bivirkninger kun til stede i de to til fire uger, hvor effekten af medicinen er kraftigst. 

Selve indsprøjtningerne kan give anledning til mindre blødninger i musklerne. Det kan give smerter og bevægeindskrænkning, og det kan vare flere dage, før ubehaget er helt væk. Det udgør sjældent noget større problem.

Infektion og allergisk reaktion kan teoretisk opstå, men hverken vi eller andre behandlere i ind- og udland, som vi har drøftet dette med, har været ude for det.  

Ved meget høj dosering kan der undertiden i dagene efter indsprøjtningerne optræde lette influenzaagtige symptomer. 

 

Under udarbejdelse

Under udarbejdelse

Find vej

Klinikkens adresse er: Herlev Ringvej 2C, 1. tv, 2730 Herlev. 

Klinikken ligger på 1. sal i Herlev Sundhedshus. 

Der er handicapvenlig adgang (handicap P-plads, niveau-fri adgang, alle døre over 77 cm i bredden, elevator og handicaptoilet).
Parkering findes bag bygningen på Hyrdindestien.

Gratis og ubegrænset parkering

Gratis og ubegrænset parkering findes bag bygningen på Hyrdindestien.
Grundet letbanebyggeri kan der være trafikale problemer. Det er en god ide at tage af sted i god tid, særligt i myldretiden.